VERTIKAL KILOMETER®

HOREHRONSKÁ TRAILOVÁ LIGA

 

VERTIKAL KILOMETER® Kráľova hoľa sú otvorené jednodňové preteky pre jednotlivcov podľa určených kategórií. Preteky sa uskutočňujú podľa pravidiel Slovak Skyrunning Association.

 Víťazom sa stáva pretekár s dosiahnutým najnižším časom.


Vertical kilometer je súčasťou druhého ročníka Horehronskej trailovej ligy, ktorý pozostáva zo šiestich pretekov. Tie sa uskutočnia v mesiacoch júl až október. Trasy a ich profily budú stavané tak, aby začínajúcim bežcom ukázali rozmanité bežecké lokality a čo najviac preverili všestrannosť pretekárov. Medzi pretekmi sú zastúpené dva behy do vrchu "vertikaly", krosové behy miernejším terénom, aj dlhší a náročnejší beh s parametrami skyrace vo vysokohorskom prostredí.

Vertikal Kilometer Kráľova hoľa 3.7.2021 

Heľpiansky Kros Memoriál Štefana Bošeľu 4.9.2021 

Útek do divočiny 15.9.2021 

Závadský štvanec 25.9.2021 

Jarabský polmaratón 2.10.2021 

Andrejcová Vertikal 9.10.2021

Na každom preteku bežci zbierajú body do celkového hodnotenia, kde sa zrátajú štyri najlepšie výsledky. Víťazi celkového poradia sa pobijú o obrazy od lokálneho umelca, prize money v hodnote 600€ a každý kto absolvuje aspoň 4 preteky bude odmenený vecným darom a spomienkovým predmetom. Hodnota cien bude rásť spolu s umiestnením pretekára.
Prihlasovanie na preteky prebieha individuálne, do ligy ste zapojení automaticky po splnení horeuvedených podmienok. Aktuálne informácie nájdete na facebook.com/horehronskatrailovaliga. Priebežné výsledky budú po každom preteku zverejnené na pretekaj.sk/sk/podujatia/htl2021.


Price money pre prvých troch pretekárov v kategórii muži a ženy (celkové poradie - súčet bodov):

  1. miesto 250 €

  2. miesto 150 €

  3. miesto 100 €


Hodnotia sa 4 najlepšie výsledky z celej ligy (z minimálne 5 odbehnutých) systémom bodovania:

1. miesto 300 bodov

2. miesto 270 bodov (-30)

3. miesto 250 bodov (-50)

4. miesto 245 bodov (-55)

5. miesto 240 bodov (-60)

...

(-5 bodov pre každé ďalšie umiestnenie)

...

11.miesto 210 bodov (-90)

12.miesto 207 bodov (-93)

13.miesto 204 bodov (-96)

...

(-3 body pre každé ďalšie umiestnenie)

...

25.miesto 168 bodov

26.miesto 166 bodov

27.miesto 164 bodov

...

(-2 body pre každé ďalšie umiestnenie)

...

51.miesto 116 bodov

52.miesto 115 bodov

...

(-1 bod pre každé ďalšie umiestnenie)