PROPOZICIE VERTIKAL KILOMETER

Termín:

Sobota 2.7.2022

Časový harmonogram:

7.00 - 9.30 Prezentácia pretekárov za budovou základnej školy resp. v prípade nepriaznivého počasia v budove obecného úradu Šumiac. Prezentovanému pretekárovi sa priradí štartové číslo, ktoré je povinný mať počas celých pretekov na hrudi. Pretekára mladšieho ako 15 rokov musí pri prezentácií sprevádzať zákonný zástupca,  ktorý za neho preberá zodpovednosť počas celého trvania pretekov.

Pozor po 09.30 hod. už prezentácia nebude možná aj v prípade, že ste boli na podujatie vopred zaregistrovaný a mali ste zaplatené štartovné!

9.45 Výklad trate

10.00 Predpokladaný hromadný štart všetkých pretekárov

12.00 Občerstvenie 

13.00-14.00 Vyhodnotenie pretekov

Kategórie:

. Muži

. Veteráni muži

. Ženy

. Veteránky ženy ( ak bude počet prihlásených v kategórii 5 pretekárov )

. Juniori ( ak bude počet prihlásených  v kategórii 5 pretekárov )

Časový limit:

2h, do dvoch hodín od štartu

Registrácia a štartovné:

Žiadame pretekárov aby sa zaregistrovali vopred v sekcii registrácia a to do 30.6.2022. Registrácia môže byť ukončená skôr, v prípade naplnenia účastníckeho limitu. Registrácia je platná až po uhradení štartovného na účet organizátora. V prípade neúčasti pretekára na pretekoch sa štartovné nevracia.

Štartovné: 20,- €

Číslo účtu: SK2209000000000523060758

BIC: GIBASKBX

Pozor v deň štartu 30,- € (bez nároku na upomienkový predmet).

(platbu vykonať bank. prevodom a hotovostným vkladom, platbu poštovou poukážkou neakceptujeme)

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko, variabilný symbol: rok narodenia.

V štartovnom je zahrnuté občerstvenie počas a po pretekoch + upomienkový predmet pri úhrade na účet do 30.6.2021.

Organizátor nezodpovedá za zvýšenie štartovného v prípade platby zo zahraničia

Organizačné zabezpečenie:

     .        Organizátor: Vladimír Jambrich 0908318376; naholu.sk@gmail.com 

     .        Riaditeľ pretekov: Peter Kalman; 0917508262

      .        Veliteľ trate: Pavel Svoreň

     ·        Hlavný rozhodca: Mariana Jambrichová

     ·        Zdravotné zabezpečenie: Horská služba na Slovensku oblasť Nízke Tatry.

Povinná výbava:

môže byť určená v deň preteku na základe poveternostných podmienok

Odporúčaná výbava:

·         turistická výbava (vetrovka, náhradné suché oblečenie)

·         mobilný telefón

·         fľaša s tekutinami (aspoň 0,5l)

·         turistické paličky

Organizátori zabezpečujú prepravu suchého oblečenia do cieľa pretekov na Kráľovej holi pre všetkých pretekárov.

Protest:

Protest možno podať hlavnému rozhodcovi do 14:00. Vklad na podanie protestu je 30 EUR. Ak bude protest oprávnený, vklad sa vráti.

Všeobecné ustanovenia:

Organizátor odporúča mať uzatvorenú poistku na športové aktivity, alebo na pohyb v horskom teréne.

Organizátor zabezpečí občerstvenie počas preteku na Prednom sedle a v mieste cieľa na Kráľovej holi.

Pohyb účastníkov podujatia v bezpečnostnom okolí stožiara a objektu televízneho vysielača neodporúčame. Bezpečná vzdialenosť je 50 m od osi stožiara. Hrozí pád predmetov z výšky.

Preteky sa konajú v prostredí NAPANT-u po značených turistických trasách, dodržujte podmienky pre pohyb v tomto prostredí za podmienok dodržania bezpečnostných predpisov a protipožiarnych opatrení.

Pretekári sú povinní poskytnúť pomoc druhému účastníkovi pretekov pri úraze a zranení.

Skracovanie trasy bude mať za následok diskvalifikáciu.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu tratí, ich jednotlivých úsekov alebo zrušenie pretekov pri nepriaznivom počasí. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ NA PRETEKOCH DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

© 2016 VERTICAL KILOMETER Kráľová hoľa | Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky